ชุดครัวขนาดมาตรฐาน ชุดครัวบิวท์อิน หน้าบานสำหรับเคาน์เตอร์ปูน
 
ภาพครัวปูน บานครัวปูน before-after
ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
1.ออกแบบและประเมินราคาขั้นต้น โดยติดต่อที่โชว์รูม หรือทางE-mail (hhours@hotmail.co.th)
2.วัดพื้นที่จริง พร้อมสรุปราคาสุดท้าย
3.สั่งซื้อสินค้าโดยเปิดใบสั่งซื้อที่โชว์รูม หรือเอกสารแจ้งทางE-mail พร้อมชำระเงินมัดจำค่าสินค้า
4.ผลิตสินค้า
5.ติดตั้งสินค้าแล้วเสร็จ และรับชำระค่าสินค้าส่วนที่เหลือ